Návrhy, podnety, ...

Vaše návrhy, podnety nám môžete posielať na našu mailovú adresu, alebo prostredníctvom tohoto formulára

Typ správy (čoho sa týka)

Správa

Kontakt na Vás (email)

Kontakt

Silky s.r.o.
Š.Furdeka 187/11
028 01 Trstená
Slovensko

IČO: 51094053 / DIČ: 2120598019

Konateľ: Ing. Miroslav Matis

Prima banka Slovensko

IBAN: SK88 5600 0000 0050 6555 2001

Brooklyn,s.r.o
Západ 1139
028 01 Trstená
Slovensko

IČO: 36406872 / DIČ: 2021684632

Konateľ: Ing. Miroslav Matis

Prima banka Slovensko

IBAN: SK41 5600 0000 0040 2669 4002

Kontaktná osoba: Mgr. Daša Matisová

info@e-vlny.sk

tel.:+421 907 252 862

 upravené 30.11.2017