Návrhy, podnety, ...

Vaše návrhy, podnety nám môžete posielať na našu mailovú adresu, alebo prostredníctvom tohoto formulára

Typ správy (čoho sa týka)

Správa

Kontakt na Vás (email)

Kontakt

Mgr.Daša Matisová E-vlny
Š.Furdeka 187/11
028 01 Trstená
Slovensko

IČO: 47600802 / DIČ: 1070890546

č.u.: 4073929003/5600 Prima banka

IBAN: SK53 5600 0000 0040 7392 9003

Brooklyn,s.r.o
Západ 1139
028 01 Trstená
Slovensko

IČO: 36406872 / DIČ: 2021684632

Konateľ: Ing. Miroslav Matis

č.u.: 4026694002/5600 Prima banka

IBAN: SK41 5600 0000 0040 2669 4002

Kontaktná osoba: Mgr. Daša Matisová

info@e-vlny.sk

tel.:+421 907 252 862

 upravené 02.05.2016