Obchodné podmienky

OBJEDNÁVKA

Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie telefonické, prípadne e-mailové, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné). Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky zo strany kupujúceho:
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

Zámena kúpeného tovaru je možná po dohode s predávajúcim nasledovne: najneskôr do 10dní odo dňa odoslania objednávky - tovar, ktorý zasielate na výmenu - klbká, musia byť nepoužité, nepoškodené a etiketa musí byť neporušená.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru alebo jeho deklarovaná dostupnosť. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.

DODACIE PODMIENKY

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Tovar, ktorý je skladom odosielame najneskôr do dvoch pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky a uhradení tovaru na účet číslo IBAN: SK88 5600 0000 0050 6555 2001 Prima banka Slovensko, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim. Tovar, ktorý je na objednávku bude dodávaný v dohodnutých termínoch (viď úvodná stránka - termín objednávania nového tovaru zo skladov Garnstudia Drops - od tohoto termínu je tovar na sklade cca do 7dní).  V prípade, že nastanú nepredvídané okolnosti dodania tovaru (v prípadoch ako je stratenie tovaru pri preprave, neskoršie dodanie od dodávateľa) od nášho dodávateľa vyhradzujeme si právo zmeny termínu dodania. Termín objednávania priadzí "na objednávku" je uvedený na úvodnej stránke webu.
Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto.

Dodanie tovaru V prípade nesprávne zvoleného spôsobu dodania tovaru si vyhradzujeme právo na zmenu spôsobu dodania.

Balíky odosielame prostredníctvom:

dopor.list (doručenie 1-2dni od odoslania, uložené na príslušnej pošte) zásielka do 100g: 

 • dopor.list 1tr - 1,60eur
 • dopor.list 2tr - 1,40eur

dopor.list (doručenie 1-2dni od odoslania, uložené na príslušnej pošte) zásielka do 500g:

 • dopor.list 1tr - 2,00eur
 • dopor.list 2tr - 1,80eur

dopor.list (doručenie 1-2dni od odoslania, uložené na príslušnej pošte) zásielka do 1000g:

 • dopor.list 1tr - 2,70eur
 • dopor.list 2tr - 2,50eur

Balíky (doručenie 2-3dni od odoslania) zásielka do 5kg:

 • Balík na poštu - musí byť uvedený kontakt - mail alebo telefón - bude uložená na pošte - 2,80eur
 • Balík na Adresu - balík prinesie k Vám domov kuriér Slov. pošty - 4,00eur

 

Spôsob dodávania
 • Balík na adresu – doručenie na odovzdávacie miesto podľa adresy uvedenej na balíku alebo adresnom štítku

 • Balík na poštu – uloženie na ktorejkoľvek pošte podľa výberu odosielateľa uvedenej na balíku alebo adresnom štítku počas odbernej lehoty bez predchádzajúceho pokusu o doručenie. Podmienkou poskytnutia služby je uvedenie mobilného telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Lehota prepravy
 • druhý pracovný deň po dni podania (D+2)

Ak zvolíte platbu na dobierku je ku každej sume pripočítaná suma 0,80eur, ktorú si účtuje Slovenská pošta.

 

 • Kuriér  - výhody:  Spoľahlivé doručenie do 24 hod od odoslania zásielky

zásielka do 1,7kg:

 • platba vopred na účet - 3,30eur
 • dobierka - 4,10eur

zásielka do 4,7kg:

 • platba vopred na účet - 3,50eur
 • dobierka - 4,30eur

zásielka do 10kg:

 • platba vopred na účet - 4,00eur
 • dobierka - 5,00eur